Verhuur voorwaarden Vreelandersloep

Aansprakelijkheid
Vreelandersloep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge het evenement. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Vreelandersloep. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de factuur prijs. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Betaling
Bij reservering dient 25% van de totale prijs te worden aanbetaald. Het resterende bedrag dient 14 dagen voor het evenement op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
Betaling met vouchers en waardebonnen: bij boeking dient u uw cadeaubon code te vermelden zodat de waarde van de bon in mindering kan worden gebracht.

Annulering
De opdracht gever dient zelf zorg te dragen voor een annulerings verzekering voor de meerdaagse arrangementen. Bij dag evenementen kunt u een alternatief bij boeken of bij geheel op het water gerichten arrangementen kan in extremen gevallen gekozen worden voor een andere datum.

Veiligheid
Tijdens de vaar evenementen behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de afgesproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijk/onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de normale fatsoensnormen of de voorwaarden. Er mag geen afval overboord gegooid worden.

Huisdieren aan boord
Altijd van te voren melden, niet op elke boot toegestaan.