Verhuur voorwaarden Vreelandersloep

Aansprakelijkheid
Vreelandersloep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge het evenement. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Vreelandersloep. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de factuur prijs. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Betaling
Het verhuur bedrag kan per pin of contant worden betaald. De borg voor de boten moeten in contanten worden betaald.

Annulering
Dient de dag van verhuur voor 09:00 uur doorgegeven te worden. Dan zijn er geen kosten aan verbonden.

Veiligheid
Tijdens de vaar evenementen behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de afgesproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijk/onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de normale fatsoensnormen of de voorwaarden. Er mag geen afval overboord gegooid worden.

Huisdieren aan boord
Huisdieren zijn niet toegestaan.